UAB „VILDMINA“ 2021 – 2023 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA

UAB „Vildmina“ valdybos

2021 m. balandžio 30 d. protokolu Nr.27

 

       UAB „VILDMINA“ 2021 – 2023 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS