UAB „VILDMINA“ 2018 – 2020 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA

UAB „Vildmina“ valdybos

2018m. balandžio 25d. protokolu Nr.3

 

 

 

      UAB „VILDMINA“ 2018 – 2020 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

                                   

BENDROVĖS MISIJA Teikti pirties paslaugas vartotojams už prieinamą kainą  suteikiant galimybę puoselėti sveikatą ir  maloniai praleisti laisvalaikį.

 

BENDROVĖS VIZIJA – Kokybiškas ir vartotojams prieinamas paslaugas teikianti pirtis su SPA paslaugomis.

 

BENDROVĖS STRATEGINIS TIKSLAS – padidinti pirties lankytojų skaičių 30 proc. siekiant didesnio įmonės veiklos pelningumo.

 

BENDROVĖS UŽDAVINIAI - Atnaujinti pirties infrastruktūrą; Vykdyti rinkodaros priemones.

 

         UAB „Vildmina“ pagrindinė veikla - fizinės gerovės užtikrinimo veikla (pirties paslaugos). Pagal ekonominės veiklos rūšių  klasifikatorių paslaugos kodas yra 960400.  

Paslaugos teikiamos 826,97 m2 patalpose, kuriose įrengta 80 maudymosi  vietų viešoji  pirtis. Svarbios sąlygos, kurios veikia bendrovės plėtrą ir turi įtakos veiklai bei veiklos rezultatams  yra lankančių pirtį žmonių skaičius. UAB “Vildmina” orientuojasi į vidutines pajamas gaunančius vartotojus. Bendrovėje siekiant  užtikrinti  socialinę paslaugą taikomos diferencijuotos kainos: senjorams (senatvės pensininkams) ir asmenims, netekusiems 50-100% darbingumo, bei vaikams iki 12 metų  taikomos lengvatos.

            2014 m. rudenį,  šalia UAB „Vildmina“,  atsidarė sporto ir sveikatingumo tinklo klubas „Impuls“. Tai iš dalies sumažino pirties lankytojų skaičių.  Mieste steigiami ir  veikia ir kiti subjektai, teikiantys pirties ir SPA paslaugas. Didėjant konkurencijai rinkoje, būtina  atlikti pirties patalpų kapitalinį remontą, padidinti teikiamų paslaugų rūšių skaičių, taip pat vykdyti aktyvią rinkodarą reklamuojant teikiamas paslaugas. Siekiant išlaikyti esamas paslaugas ir pritraukti lankytojus, privalome nuolat prisitaikyti prie sparčiai kintančių verslo reikalavimų ir didinti verslo efektyvumą.

      EKONOMINIAI VEIKSNIAI – Rinkoje labai auga konkurencija – atsiranda vis naujų subjektų, teikiančių pirties ir SPA paslaugas. Žmonės turi didesnį pasirinkimą ir gali rinktis iš didelio paslaugų tiekėjų skaičiaus. Dauguma viešosios pirties paslaugų vartotojų yra pensinio amžiaus žmonės, kurie puoselėja senąsias pirties tradicijas, tačiau tokių klientų mažėja dėl jų senyvo amžiaus, riboto mobilumo bei mažų pajamų.

            Paslaugų kainas siekiame išlaikyti stabilias. Tačiau kylant energetinių resursų kainoms, didėjant minimaliai algai reikalinga nuolat peržiūrėti paslaugų kainas ir jas didinti. Kainas nežymiai planuojama didinti 2018-2020 m..   

        Iš pagrindinės bendrovės veiklos (kodas 960400) sunku užtikrinti veiklos pelningumą. Norint pasiekti teigiamą pelno rodiklį,  pelną siekiama gauti iš papildomų paslaugų, tokių  kaip patalpų nuoma, maudymosi reikmenų nuoma, prekių pardavimas. Siekiant užtikrinti pelno augimą, planuojama pertvarkyti pirtį, kad būtų išplėstas paslaugų spektras bei pagerinta esamų paslaugų kokybė. Tik taip įmanoma išlaikyti esamus bei pritraukti naujus klientus.

 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI – Šiuolaikinė situacija reikalauja greitai prisitaikyti prie kintančių verslo sąlygų. Rinkoje daugėja panašių teikiamų paslaugų, kurios yra grįstos šiuolaikinėmis technologijomis ir yra geresnės kokybės nei bendrovės teikiamos. Norint teikti kokybiškas paslaugas, reikia atnaujinti garo katilą, pasitelkiant naujas technologijas teikti papildomas paslaugas – infraraudonųjų spindulių pirtis, turkiška pirtis etc. Norint vykdyti efektyvią įmonės paslaugų rinkodarą, būtina pasitelkti šiuolaikiškas priemones – skleisti informaciją socialiniuose tinkluose, pagerinti bendrovės interneto svetainės funkcionalumą.

 

PAMATUOJAMI VEIKLOS KRITERIJAI:

  1. Lankytojų skaičiaus augimas – ne mažiau kaip 5 proc. kasmet 2018-2020 m., 30 proc. 2021 m., atlikus pirties infrastruktūros atnaujinimo darbus.
  2. Įmonės veiklos pelningumas – ne mažiau kaip 1 proc., 5 proc. 2019 m. ir 5 proc. 2020 m.

 

  VIDAUS  VEIKSNIAI

          Bendras UAB „Vildmina“ darbuotojų skaičius 2017-12-31 buvo  11 darbuotojų :

  1. Vadovų – 1 darbuotojas;
  2. Specialistų – 3 darbuotojai;
  3. Šaltkalviai, katilų operatoriai – 2 darbuotojai;
  4. Pagalbinis aptarnaujantis personalas – 5 darbuotojai.

 Kokybiškas personalo darbas yra labai svarbus siekiant lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis.  Siekiant gerinti aptarnavimo kokybę, bendrovė įrengė stebėjimo kameras, kurios užtikrina  personalo atsakomybę teikiant paslaugas. Aptarnaujantis personalas aprūpinamas darbo rūbais, mokamas motyvuotas atlyginimas. Esant galimybei skiriamos premijos. Jeigu darbuotojai dirba bendrovėje nuo 1997 m., vadinasi jie patenkinti  darbu ir sudarytomis darbo sąlygomis.

 

Finansiniai ištekliai:  UAB „Vildmina“ finansinius išteklius sudaro :

-          Pajamos už suteiktas pirties paslaugas;

-          Pajamos už pirties reikmenų nuomą;

-          Pajamos už prekių pardavimus;

-          Pajamos už patalpų nuomą.

         Bendrovė 2017 metais suteikė paslaugų už 177.2 tūkst.Eur ir gavo 4.0 tūkst. Eur gryno pelno.  Gaunamomis pajamomis pilnai atsiskaitome su tiekėjais, darbuotojais, sumokame mokesčius. Bendrovė skolinto kapitalo neturi, paskolomis nesinaudoja.

UAB "Vildmina" metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, Verslo apskaitos standartais ir UAB "Vildmina" patvirtintomis metodikomis. Metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant  UAB "Vildmina" metines finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama veiklos tęstinumo principą t.y. numatoma, kad UAB "Vildmina" artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

 

Projekto įgyvendinimo tikslas – didinti pirties paslaugų prieinamumą (visuotinumą).

Stipriosios pusės

Silpnosios pusės

Paslaugos turi nuolatinį tradicinės pirties mėgėjų kiekį

 Silpna materialinė bazė.

Patogi verslo vieta

Lankytojų kontingentas mažai pasipildo naujais,  laikosi tik senų lankytojų dėka

Gera garinė pirtis su giliomis vanojimosi tradicijomis.

Bendrovė orientuota į vieną paslaugą ir yra  vienos paslaugos tiekėja

 

 

Galimybės

Grėsmės

Bendrovei, pritraukus investicijas,  plėsti paslaugas

Sugedus garo katilui, sustos ir bendrovės darbas.

Bendrovėje suburti kvalifikuotą personalą, teikianti aukštos kokybės paslaugas

Rinkoje daugės konkurentų, teikiančių patrauklias paslaugas

  •  

Augs vandens, energijos tiekimo kainos

 

Tikime, kad 2018-2020m. atrodysime taip:

 

1 .Visa bendrovės veikla bus orientuota vartotojų poreikių tenkinimui.

2.  Sieksime teikti paslaugas už prieinamą kainą ir išlaikyti pasiekto pelno lygį.

3.  Atlikę pirties patalpų kapitalinį remontą, galėsime pasiūlyti klientams naujų ir kokybiškesnių paslaugų.

Siekiant  pritraukti į pirtį naujų klientų, būtina turėti kokybišką įrangą ir estetiškai atrodančias patalpas. Dėl to būtina atlikti pirties rekonstrukciją.  Bendrovės  2017-2019 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta visa rekonstrukcijos eiga, rekonstrukcijos darbus buvo planuojama finansuoti investuotojo lėšomis. Kadangi investuotojas nesurastas, visos strategijos priemonės  perkeltos į 2018 – 2020 metus. 2019 m. planuojama užsakyti  rekostrukcijos projektą bei  atlikti vidaus patalpų kapitalinį remontą ir rekonstrukciją. 2020 m. renovuoti pastato išorę, pakeisti garo katilą į naują, išasfaltuoti teritoriją, nutiesti  nuotekų spaudiminę 400 m liniją. Rekonstrukcijos eiga numatyta priemonių plane. Rekonstrukcijai reikia  apie 700 tūkst.Eur. Užbaigus rekonstrukcijos darbus, pagerinus paslaugų kokybę,  numatomas paslaugų kainų didinimas. Įrengus šiuolaikišką pirtį, vykdant rinkodaros priemones, tikimės, kad didės apsilankančių žmonių skaičius ir pajamos didės.