Struktūra

 

UAB "Vildmina" direktorius

Andrius Vaitkus 
+370 46 412046

info@vildmina.lt

AKCININKAI

UAB „Vildmina" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio 100 proc. akcijų priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.

2016-01-01  dienai bendrovės įstatinis kapitalas  lygus 145 409 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 501 410  paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų. Bendrovės duomenys kaupiami Registrų centro Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 141525547.

Buveinės adresas - Trilapio g.6.

Teisinė forma - Uždaroji akcinė bendrovė.

Akcininkė - Klaipėdos miesto savivaldybė - www.klaipeda.lt

Bendrovės vadovas - Andrius Vaitkus, pareigų pradžia - 2021.04.01. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis, profesinė patirtis - 30 metų.

UAB "VILDMINA" struktūra