Struktūra

VALDYBA

UAB „Vildmina" valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas:

Laikinai nėra, kol nesuformuota pilnai valdyba


Valdybos nariai:

Alina Mikalauskė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto sk. vyr. specialistė

Kristina Petraitienė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Mokesčių sk. vedėja.

Vadovas - Algimantas Strikaitis, direktorius.

AKCININKAI

UAB „Vildmina" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio akcijos priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.

2016-01-01  dienai bendrovės įstatinis kapitalas  lygus 145 409 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 501 410  paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų.