Struktūra

VALDYBA

UAB „Vildmina" valdybos sudėtis

Valdybos pirmininkas

Kristina Petraitienė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Mokesčių sk. vedėja.

Valdybos nariai

Alina Mikalauskė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto sk. vyr. specialistė

Ilona Mickevičienė, nepriklausoma narė.

UAB "Vildmina" direktorius

Andrius Vaitkus

AKCININKAI

UAB „Vildmina" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio akcijos priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.

2016-01-01  dienai bendrovės įstatinis kapitalas  lygus 145 409 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 501 410  paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų.