Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis UAB "Vildmina" darbuotojų darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

2019 m.

2019 m.vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur/ mėn.

Direktorius

1

1289,00

Vyr. buhalterė

1

1160,00

Specialistai

1

500,00

Aptarnaujantis personalas

8

544,38

Iš viso

11

664,72