Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis UAB "Vildmina" darbuotojų darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

2021 m.

2021 m.vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur/ mėn.

Direktorius

1

1490,00

Specialistai

1

650,00

Aptarnaujantis personalas

8

624,88

Iš viso

10

770,36