Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis UAB "Vildmina" darbuotojų darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

2019 m.

2019 m.vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur/ mėn.

Direktorius

1

1410,00

Vyr. buhalterė

1

1265,00

Specialistai

1

540,00

Aptarnaujantis personalas

8

591,88

Iš viso

11

722,73