SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKOS VYKDYMO PROCESE

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKOS VYKDYMO PROCESE

20..... -..................-....

 

____________________

(vieta)

        

Aš, __________________________________________________(toliau – Sutikimo davėjas),

                                                                   (vardas, pavardė)

sutinku, kad Uždaroji akcinė bendrovė „Vildmina“, juridinio asmens kodas 141525547, adresas: Trilapio g. 6, 92191 Klaipėda (toliau – Bendrovė) tvarkytų mano asmens duomenis šiais pagrindais ir tvarka:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

 Bendrovės valdybos nepriklausomo nario atranka

Tvarkomų duomenų apimtis:

  1. 1.   Vardas, pavardė;
  2. 2.   Gimimo data, asmens kodas;
  3. 3.   Telefono numeris;
  4. 4.   Elektroninio pašto adresas;
  5. 5.   Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys;
  6. 6.   Kandidato gyvenimo aprašyme ir motyvaciniame laiške pateikti duomenys;
  7. 7.   Aukštojo mokslo diplomo duomenys;
  8. 8.   Kiti duomenys, pateikti valdybos nepriklausomo nario atrankai 

Kita informacija apie numatomą asmens duomenų tvarkymą:

 Duomenys valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymui perduodami (popierine forma/ el. būdu)  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

 

Šis Sutikimas galioja 1 (vienas) metus. Sutikimo davėjas bet kada gali atšaukti duotą sutikimą apie tokį atšaukimą raštu informuodamas Bendrovę. Pasibaigus sutikimo galiojimui arba Sutikimo davėjui atšaukus sutikimą, jo pagrindu tvarkyti asmens duomenys bus ištrinti, jei nebus kito teisėto jų tvarkymo pagrindo (pvz., jei nebus teisės aktuose nustatytos pareigos šiuos duomenis saugoti tam tikrą laikotarpį).

 

Sutikimo davėjas: __________________________________________________________________

                        (Vardas, pavardė, parašas, data)