Pradžia Struktūra

VALDYBA

UAB „Vildmina" valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas:

Mantas Bagočius - UAB "Gatvių apšvietimas" finansų ir aptarnavimo departamento direktorius.

Valdybos nariai:

Kristina Petraitienė - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Mokesčių skyriaus vedėja.

Alina Mikalauskė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus vyr. specialistė


AKCININKAI

UAB „Vildmina" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio akcijos priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.

2016-01-01  dienai bendrovės įstatinis kapitalas  lygus 145 409 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 501 410  paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų.

 

Įmonės įstatai